PDF Drukuj Email

SYMBOLE UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ STOSOWANE W BIBLIOTECE WSA

(zakres tematyczny księgozbioru)


0 DZIAŁ OGÓLNY

002 Dokumentacja i informacja naukowa. Książka w ogólności

004 Informatyka i technika komputerowa

005 Zarządzanie. Biurowość

006 Normalizacja wyrobów, procesów, wag, miar i czasu

008 Cywilizacja. Kultura. Postęp

1 FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA

159.9 Psychologia

16 Logika. Teoria poznania. Metodologia

17 Etyka

3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA

304 Ogólne zagadnienia społeczne. Polityka społeczna

311 Statystyka

314 Demografia

316 Socjologia

32 Nauki polityczne. Polityka.

327 Międzynarodowe stosunki polityczne. Polityka światowa. Polityka międzynarodowa. Polityka zagraniczna. Dyplomacja

327(075.8) Polityka międzynarodowa - podręczniki 

327.7 Organizacje międzynarodowe

33 Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

331 Praca

332 Gospodarka regionalna i terytorialna. Grunty i nieruchomości. Gospodarka mieszkaniowa

336 Finanse. Finanse publiczne. Cła. Bankowość. Pieniądz

338 Sytuacja gospodarcza. Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze. Ceny

339 Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa

340 Ogólne zagadnienia prawa. Metody i nauki pomocnicze prawa

341 Prawo międzynarodowe [Unia Europejska]

341.1/.8 Prawo międzynarodowe publiczne

341.7 Prawo dyplomatyczne

341.231.14 Prawa człowieka

341.24 Traktaty, umowy międzynarodowe

342 Prawo państwowe. Prawo publiczne. Prawo konstytucyjne

342.72 Prawa obywateli [ochrona danych osobowych]

343 Prawo karne. Przestępstwa karne. Penologia. Kryminologia

346 Prawo gospodarcze. Prawo kierowania gospodarką przez państwo

347 Prawo cywilne

347.7 Prawo handlowe. Prawo spółek

349 Specjalne rodzaje prawa. Rodzaje prawa o charakterze mieszanym

349.2 Prawo pracy

349.6 Prawo ochrony środowiska

35 Administracja publiczna. Wojskowość

351/354 Nauka administracji. Myśl administracyjna

36 Ubezpieczenia

37 Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu

379.85 Turystyka

39 Etnologia. Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor

6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO

61 Medycyna

611 Anatomia

612 Fizjologia

613 Higiena ogólna i osobista

614 Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

615 Farmacja. Farmakologia. Terapeutyka. Toksykologia

616 Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna

617 Chirurgia

618 Ginekologia. Położnictwo

657 Rachunkowość. Księgowość

658.56 Organizacja przedsiębiorstwa. Organizacja i technika handlu 

659 Reklama i propaganda. Informacja. Public relations